سودای عشق

دل پیدا کن که سودای کنیم باعشق پاک

دل زمادر گیر و دلبر هم زاو با قلب چاک

محور عشق و وفا لطف و صفا این مادر است

ای مرادی دم مزن از بی وفایی بی پلاک

شادمانی  مهربانی خوش زبانی ای عزیز

خدمتی ناچیز باشد از تو انسان روی خاک

/ 0 نظر / 14 بازدید