ای صبح پر فروغ

یارب  این وقت سحر  دیده به چشمانم ده

تا تورا خوب ببینم و توهم وعده مهمانم ده

من که آن رو سیه روز وشب درگه ستار عیوب

آمدم بر در خانه، تو زخان کرمت آنم ده

تو کریمی کرمت بر من و امثال منو مانده زراه

خار و خاشاک وجودم بزن و قدرت ایمانم ده

همه شب وقت سحر وعده  دیدار توبود

دیده در مهر تو دارم زسر لطف دگر جانم ده

زمرادی زچه پرسی که زدیدار سحر

به کدام حاصل ومحصول بگویم که توهم نانم ده 

/ 0 نظر / 13 بازدید