هوای دیگر

در هوای دیگری دیدار خوبان دیده ام

بهترین دیدار خود درمهروآبان دیده ام

روز پایان غم و اندوه که بر دوش مراد

 درنودوسه که پائیزش بهاران دیده ام

دوستان هر عالمی دار صفای رورزگار

روزگارم تشنه گل انگارکه باران دیده ام

دل مبر از دلبر من دلبری در این زمین

نیست تا دل برکند اینبار جانان دیده ام 

دل که بردی ازمراداینک مرادما چه شد

روز وصلش درمیان جمع خوبان دیده ام

/ 0 نظر / 4 بازدید