درحق من تقصیر کنی

من حدیث عشق را گفتم که تو تفسیر کنی

از خدا گفتم به تو تا تو مرا تکبیر کنی

دست بستی زاین عمل نطقی برایم بر زدی

فکر و هر اندیشه کردی تا مرا تدبیر کنی

از مرادی جز وفا در قول دیدی ای بشر

تا چنین در حق من ای بی وفا تقصیر کنی

قصد هر بار منت از من درمسیر عاشقی

با دلی پر درد ببردی سوی او کفگیر کنی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید