مهر مادری

تا سخن گفتن مرا آغاز شد

نام مادر بر زیانم باز شد

هرکجا نامی زمادر شد بیان

چهره پر مهر او دمساز شد

گویی از آن شیره جان بر لبم

مهر او بر این زبان آواز شد

هرچه میگوید مرادی نام اوست

 

گفته هایش همدم پرواز شد

/ 1 نظر / 3 بازدید
نازی

سلام مطالبتون جالب بود موفق باشید