شادی روح

روح پدرم شاد که می گفت به استاد

فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ 

شاید که درین وادی و این دار مکافات

 از جمع  بلا  یک  ثمر عشق مرا داد  

در محفل دوستان وفادار مرادی

  یک داد و دو صد داد چو بیداد که فریاد  

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید