نافه ای درسحر

منفعت بوی خوش  یوسف کنعان کجاست

رایحه دل بچین    راحت هر جان کجاست

خوب وبد زندگی  در نظرت چیست چیست

گفتن هر چیستی بی ثمرت نیست نیست

دم مزن ای دوست من از غم و شادی بگو

غم که بر این دل رواست دل به که دادی بگو                                 با سر و سر سحر دل به خدا دادن است

 گفت که مرادی چه وقت حسرت غم خوردن است.    

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید