کارشناسی

به حول قوه الهی بار دیگر خدا یاری کرد و در محضر جوانان این مرز و بوم در سنگر علم ودانش که حال و هوای  چون دوران تحصیل و شور ونشاط جوانی  رابر هر خاطره خاطر نشان می کند و دل امید را می رویاند حاضر شدم و برای یک مبارزه جدی با کسب علم و دانش با رویکرد جدید و آگاهی تمام و کمال که از خدواند بزرگ درخواست  دارم که مرا یاری دهد تا بتوانم به همنوعانم خدمتی در خور شایستگی آنان داشته باشم. 19/12/1393

/ 1 نظر / 21 بازدید
درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان !

درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان ! خودتان آقاي خودتان باشيد ... آيا از کار براي ديگران خسته شده ايد؟ به دنبال استقلال کاري هستيد؟ آيا روزانه زمان زيادي را در اينترنت مي گذرانيد؟ آيا تمايل داريد که اين زمان باطله را تبديل به درآمد کنيد؟ آيا تصميم داريد شروع به کسب درآمد کنيد اما سرمايه چنداني نداريد؟ شما با با کمي پشتکار و صرف زمان اندکي مي توانيد ماهيانه تا چند ميليون تومان درآمد داشته باشيد. به نظرتان اينکار غيرممکن است؟ با خواندن پيشنهاد ما خواهيد ديد که اينطور نيست. شرايط : http://mrleech.ir