عاشق دیدار یارم یار باشد در دیار

من دیارم چشمه ها و چشمها را برشمار

مدخل دل چشم باشد هر چه دل یاد می کند

جمله باید چشم بودو از مرادی گوش دار

هر چه باشد این مرادی یک دو پیراهن را

کهنه بیشتر کرده از هر نو گلی آن را بیار

بچه ها از زرق و برق روزگار خیلی خوشند

در میان این بلا صد تا بلا باشد کنار

من نگویم از زبان مرد عاقل گفته است

هرکجا گل چیده ای دست تو بوسیدست خار 

/ 0 نظر / 2 بازدید