دیدار آشنا

باز آمد روز دیدار من و دلدار ناز               بادلم ای آشنا با این گرفتاری بساز.                               در زمان عاشقی هرجا نگاهت میرود.      دل به دنبال دل است بادل بتاز.                                           خانه راازجمع دوستان مرادی پر کن           ازدوچشم پاک خویش این دلار پر در کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید