دیدار

خوش بود من که به دیدار تو محبوب شدم

چشمه عشق چه سریست که محجوب شدم

آنهمه حصر و حصاری که به دیواره زندان بشر

نقش  محصوری منصور زدیدار تو ایوب شدم

یوسف از بند زلیخا چه نصیبی بگرفت

من ز بیم فلک افلاک که سر کوب شدم

هر کرا دیده گشود  وخبر تازه بگفت

در ره جام مراداست که میکوب شدم                                  

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید