چشمه ها

 میان چشمه ها چشمه سفید ختری  عبیدم

فقط مثل عبید و چشمه ها هیچ جا ندیدم

طلوع پر فروغ دل نشینش

که در این شور شوق بر دل رسیدم

مرادی هر چه بود از یاد ان یار

به حکم جبر و دل با سر دویدم.

/ 0 نظر / 17 بازدید