سالار شهیدان کربلا

درس آزادگی ازفاتح خیبر پدر شیر  خداست

یا که فرزند علی(ع) بود  که آزاد و رهاست

نفس زر جاه و مقام در نظرش هیچ نبود 

حر به اندیشه خود کردبر این جا سعود

یا حسین (س) یک نظری بر من ویران انداز

نیم نگاهی زسر لطف و کرم بر سر ایران انداز

عاشقان تو به پا بوس تو می امدن از راه فرات 

چو مرادی که ره کرب و بلا را ندهدبر ظللمات

/ 0 نظر / 3 بازدید