بیادم باش

بیادم باش که من هم خانه و کاشانه ای دارم

بیادم باش که در دل جان و من جانانه ای دارم

منم روزی برای لقمه ای دستم به دستش بود

ولی حالا نه خا نه  بلکه من ویرانه ای دارم

امیدم روز قدسی بود که مولایم امام گفت

مرا امروز در یابم  برای غم منم پیمانه ای دارم

 اگر تو جای من بودی  دراین اوضاع چه می کردی

 مرادی از غمت بر گو  منم غمخانه ای دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید