نگاه

همیشه برای اندازه و کیل  بشر باید با نگاه منطقی سنجید.

سنجش در اعتدال است. بین قصر و قبر رو به قبله دو دست را باز کنی .فاصله بین این دو چیست؟

جواب انسان

/ 0 نظر / 15 بازدید