گذشت اوقات

حیف این اوقات که سر شد از سر ما سرسری

برق و باد آسان گذشت از دید ما و دیگری

گاه خواهان گذشت روزگاریم جملگی

غافل از بادیم که بر بادمیرود هر دلبری

از مرادی چی طلب کردی که سخت آشفته است

در کنار یار و یار با او که گفته در سرا  تو بهتری

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
میثم

به به به این شعر ....عجب ....